Strip Art Features
Krpanova 1, 3000 Celje, Slovenia
Tel. (386-3) 425-0500, Fax: (386-3) 545-1774

Strip autori!

Uprkos velikim krizama koje potresaju strip tržišta u cijelom svijetu, SAF nastavlja svoj intenzivan rad na stalnom povećavanju vlastite internacionalne strip produkcije.

Mada mi radimo sa svim vrstama stripa, ipak smo više koncentrisani na produkciju albuma i na njihovo objavljivanje na francuskom, engleskom, njemačkom, holandskom, talijanskom, španskom, danskom, švedskom, portugalskom i drugim jezicima.

Zbog toga vas pozivamo da nam pošaljete uzorke svojih stripova koje ste napravili a koji još uvijek nisu objavljeni, ili su objavljeni na samo jednom jeziku. Takođe, ako imate neki strip projekat na kojem ste poceli raditi ali ste ga napustili (iz bilo kog razloga), bilo bi nam veoma drago da ga pogledamo.

Za vašu informaciju, mi nismo previše zainteresovani za žanrove koji su vezani za dalju istoriju, kao što su western, pirati, srednji vijek ili kameno doba.

Vi morate biti vlasnik ili suvlasnik (zajedno sa drugim autorom) svih autorskih prava na materijal koji nudite SAF-u. Mi nećemo razmatrati materijale čiji su vlasnici ili suvlasnici drugi izdavači, agenti ili neke firme.

Materijale nam možete poslati na našem jeziku, isto kao i na engleskom, francuskom, španskom ili talijanskom.

Najbolje će biti ako nam pošaljete fotokopije (ne šaljite nam originale), CD ROM ili ZIP disketu poštom. Međutim, takođe nam možete poslati vaš materijal i e-mailom na adresu:

jozica@safcomics.com

Mi ćemo potvrditi prijem Vaših materijala, ali materijale Vam ne možemo vraćati. Međutim, mi nećemo objaviti ili na bilo koji drugi način upotrijebiti Vaše materijale prije nego što s Vama potpišemo ugovor, ukoliko do takvog ugovora dođe.

Nadamo se da ćete nam se uskoro javiti.

Srdačan pozdrav,

Jožica Klinar